Dating 23 y/o Baofei from Zhengzhou, China

Baofei photo

Baofei’s bio

Name Baofei
Date of birth 15 April 1988
Height 5′ 5″ (165 cm)
Weight 121 lbs (55 kg)
Eyes Hazel
Hair Black
Profession Teacher
Children No
Religion Not Religious
City Zhengzhou
Country China

Latest updates