Dating 30 y/o Xiaojiao from Shenzhen, China

Xiaojiao photo

Xiaojiao’s bio

Name Xiaojiao
Date of birth 06 January 1981
Height 5′ 5″ (166 cm)
Weight 114 lbs (52 kg)
Eyes Black
Hair Black
Profession Beautician
Children No
Religion Christian
City Shenzhen
Country China

Latest updates